ATmega328P-Pu DIP 28

45,000 VNĐ 55,000 VNĐ

ATmega16A-PU DIP40

47,000 VNĐ 55,000 VNĐ

ATmega32A-PU DIP40

65,000 VNĐ 90,000 VNĐ

PIC 12F629

17,000 VNĐ

STM32F303 CCT6

90,000 VNĐ

Vi điều khiển - Linh Kiện Nghệ An - linhkiennghean.vn