LCD 20x4 - Xanh Dương

85,000 VNĐ 110,000 VNĐ

Board Test SYB-170

10,000 VNĐ 20,000 VNĐ

ATmega328P-Pu DIP 28

45,000 VNĐ 55,000 VNĐ

ATmega16A-PU DIP40

47,000 VNĐ 55,000 VNĐ

ATmega32A-PU DIP40

65,000 VNĐ 90,000 VNĐ

LCD 20x4 - Xanh Lá

85,000 VNĐ 110,000 VNĐ

Arduino Uno R3 Chíp Dán - SMD

95,000 VNĐ 120,000 VNĐ

Arduino Nano

70,000 VNĐ 95,000 VNĐ

Mạch Nạp USB ISP AVR và 8051

60,000 VNĐ 70,000 VNĐ

Module Relay 1 Kênh - 5V 220V/10A

15,000 VNĐ 25,000 VNĐ

Arduino PS2 Joystick.

35,000 VNĐ 17,000 VNĐ

Trọ Bộ Khung Xe Robot Tròn

135,000 VNĐ 150,000 VNĐ

Trọn Bộ Robot Dò Đường D21

75,000 VNĐ 100,000 VNĐ

Module RFID- RC522

55,000 VNĐ 70,000 VNĐ

Hiển thị 20 -> 40 / 48

Trang:  [2

Sản phẩm khuyến mại - Linh Kiện Nghệ An - linhkiennghean.vn